Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Pitný režim na pracovisku

Pridané 28. 02. 2017 Autor Lenka


S príchodom jari a nástupom prvých letných dní, nastáva čas zvýšeného príjmu tekutín, aj na pracovisku.

Musíme však zdôrazniť, že pitný režim by sme mali dodržiavať nielen počas horúčav, ale po celý rok. Nedostatok tekutín totiž spôsobuje:
- únavu a malátnosť
- bolesť hlavy
- pokles fyzickej a duševnej výkonnosti
- zníženie koncentrácie

Horúčavy počas leta však spôsobujú únavu, níženú pozornosť a výkon zamestnancov. Nemáme na mysli tých, ktorí sedia v kanceláriách, a už vôbec nie tých, ktorí majú klimatizáciu, ale zamestnancov, ktorí pracujú v prostredí so zvýšenou záťažou teplom. Ide napríklad o robotníkov v továrňach, o pracovníkov vykonávajúcich prácu vo vonkajších priestoroch, na stavbách.

Pitný režim a zákon
Na zamestnancov a ich pitný režim však myslí aj zákon, konkrétne zákon § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý hovorí:

Zamestnávateľ je povinný bezplatne:
- zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny; zabezpečovanie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

Vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci sa píše, že zamestnávateľ poskytne zamestnancom:
- pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok pitnú vodu bezprostredne na mieste výkonu práce
- ak je predpoklad prekročenia smerných hodnôt dlhodobo a krátkodobo únosnej záťaže teplom (§ 4 ods. 2 až 4) alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní navyše nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňa strata tekutín a minerálnych látok stratených potením a dýchaním

Ako táto vyhláška ďalej uvádza: „mimoriadne teplý deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 stupňov Celzia.“ Rovnako sa vo vyhláške uvádza, že: „Zamestnávateľ zabezpečí pre zamestnancov - pri záťaži teplom alebo chladom primeranú teplotu poskytovaných nápojov.“

Iné opatrenia, ktoré robí zamestnávateľ
V prípade horúčav môže zamestnávateľ upraviť pracovný čas. Zároveň je povinný umožniť zamestnancom častejšie prestávky, aby si mohli schladiť telo, napríklad v sprche. Samozrejmosťou je vetranie v pracovných priestoroch, tienenie okien, prípadne inštalácia klimatizácie.

Súvisiace články

Práca na doma. Je vhodná aj pre vás? 6 perfektných team buildingových aktivít Ako zistíte, že ste v zlej práci Cestovanie za prácou. Takto ho zvládnete ľahšie

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >