Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Práca v zahraničí a zdravotná starostlivosť

Pridané 23. 01. 2017 Autor Katarína

Každý, kto ide do zahraničia, by mal vedieť, akú zdravotnú starostlivosť môže očakávať, alebo vyžadovať od zdravotníctva štátu, v ktorom sa nachádza. Ide nielen o ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, ale napríklad aj o študentov, turistov či napríklad šoférov v medzinárodnej doprave.

V štátoch Európskej únie nám Slovákom stačí európsky preukaz poistenca. Poistenci sa však delia do niekoľkých skupín.

Potrebná zdravotná starostlivosť
Do tejto skupiny patria napríklad turisti, vyslaní pracovníci, študenti, pracovníci v medzinárodnej doprave a ich rodinní príslušníci.
„Ide o zdravotnú starostlivosť, ktorú si vyžaduje aktuálny zdravotný stav osoby a ktorá sa poskytne v štáte pobytu, aby osoba nemusela prerušiť kvôli potrebnej zdravotnej starostlivosti svoj pobyt v danom členskom štáte skôr, ako pôvodne zamýšľala,“ uvádza Všeobecná zdravotná poisťovňa s tým, že potrebná zdravotná starostlivosť je taká, ktorá sa stane z lekárskeho hľadiska potrebná vrátane očkovania, operačného zákroku, tehotenských prehliadok, pôrodu a popôrodnej starostlivosti a zdravotná starostlivosť v prípade chronického ochorenia. „V prípade chronických ochorení vyžadujúcich pravidelnú starostlivosť (dialýza, oxygenoterapia) je treba, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti určí ošetrujúci lekár v danom členskom štáte,“ dodáva poisťovňa.

Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu
V tomto prípade ide o zdravotnú starostlivosť, na ktorú máte nárok ako keby ste boli poistenec členského štátu.“Takýto rozsah zdravotnej starostlivosti je poskytovaný osobám s bydliskom v inom členskom štáte ako je štát príslušný. Ide napríklad o ľudí, ktorí bývajú na našom území, ale poistení sú v inom členskom štáte z titulu výkonu zárobkovej činnosti v tomto štáte.

Zdravotná starostlivosť so súhlasom zdravotnej poisťovne
V tomto prípade ide o špecifickú zdravotnú starostlivosť. „Tá je určená na liečenie konkrétneho, už existujúceho, zdravotného problému poistenca v inom členskom štáte alebo vecné dávky v prípade návratu do štátu bydliska,“ uvádza ďalej poisťovňa.

V prípade, že budete musieť využiť zdravotnú starostlivosť v členskom štáte EÚ, bude vám poskytnutá za rovnakých cenových podmienok, ako domácim. V prípade, že budete doplácať za ošetrenie v zahraničí, je potrebné, aby ste poisťovni na Slovensku dodali originál potvrdenie o zaplatení, lekársku správu a rozpis poskytnutých zdravotných úkonov. Preplácanie týchto úkonov však bude závisieť od toho, do ktorej z vyššie uvedených kategórii spadáte.

Ak ste museli vyhľadať zdravotnú starostlivosť v krajine mimo Európskej únie, náklady vám poisťovňa môže preplatiť do výšky cien za úkon na Slovensku. Aj v tomto prípade však budete potrebovať originál doklad o zaplatení, lekársku správu a rozpis poskytnutých zdravotných úkonov.

 

Súvisiace články

1500 Euro Brutto na Netto Ako zistiť či si Vás v práci vážia? Tipy ako to spozorovať a rady ako postupovať. Aké najväčšie skúsenosti ste získali vo firemnom svete? 4-dňový pracovný týždeň: Kedy môžeme očakávať že budeme pracovať o deň menej?

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >