Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Štatistiky, ktoré nepotešia. Vlani v práci zomrelo 57 ľudí

Pridané 07. 11. 2016 Autor Katarína

Tí, čo sedia v kancelárii to majú relatívne ľahké, ale tí, ktorí pracujú v priemysle, sú mnohokrát vystavení zdravotným rizikám a dokonca životunebezpečným situáciám. Svedčia o tom štatistiky Národného inšpektorátu práce.

Počet pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách, bolo v roku 2015 naozaj veľa: „V roku 2015 bolo registrovaných celkovo 9 036 pracovných úrazov. Z uvedeného počtu bolo 57 závažných pracovných úrazov s následkom smrti a 162 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. V prípade ostatných registrovaných pracovných úrazov, ktorých bolo 8 817, išlo o pracovnú neschopnosť poškodených zamestnancov trvajúcu viac ako 3 dni a len niektoré z nich boli vyšetrované inšpektormi práce,“ uvádza sa v správe Národného inšpektorátu práce.

Až 57 závažných pracovných úrazov s následkom smrti je naozaj vysoké číslo. Je to o 17 smrteľných úrazov viac ako v roku 2014.
V minulom roku sa stalo tiež 162 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, čo je nárast o 10 takýchto úrazov oproti minulému roku.
„Medzi zamestnancami, ktorí utrpeli v hodnotenom roku pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví, bolo 21 žien a 141 mužov. Z celkového počtu 57 závažným pracovným úrazom s následkom smrti boli zaznamenané 2 u žien a 55 u mužov,“ uvádza ďalej Národný inšpektorát práce.

Rizikové profesie
„Z hľadiska vykonávanej profesie a zaradenia poškodených v zamestnaní možno konštatovať, že v roku 2015 bolo najviac závažných pracovných úrazov zaznamenaných u vodičov a obsluhy pojazdných strojových zariadení (52 úrazov – 18 smrteľných a 34 ťažkých úrazov), u kvalifikovaných kovorobotníkov, robotníkov v stavebníctve a strojárstve (47 úrazov – 10 smrteľných a 37 ťažkých úrazov) a u pomocných pracovníkov v priemysle (15 úrazov – 3 smrteľné a 12 ťažkých úrazov). Dlhodobo v rámci profesijnej štruktúry je najrizikovejšou pracovnou oblasťou doprava,“ uvádza ďalej smutná štatistika.

Najviac úrazov utrpeli zamestnanci vo veku 50 – 60 rokov
Vychádzajúc zo štatistiky zisťujeme, že najviac závažných pracovných úrazov sa v minulom roku stalo zamestnancom vo vekovej kategórii od 50 do 60 rokov (15 prípadov smrteľných úrazov a 53 prípadov ťažkých úrazov). „Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili zamestnanci patriaci do vekovej kategórie od 40 do 50 rokov (20 prípadov smrteľných a 43 prípadov ťažkých úrazov). Najmenej zastúpené boli vekové kategórie najstarších zamestnancov (60 a viac rokov) a v kategórii najmladších (mladiství) nebol zaznamenaný žiadny smrteľný ani pracovný úraz s ťažkou ujmou na zdraví.“

Najhorší je piatok
Najviac závažných pracovných úrazov s následkom smrti sa stalo práve v piatok, a to 13. V stredu a vo štvrtok sa stalo zhodne 12 prípadov. Naopak, najviac pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví sa stalo pondelok, a to 39. Vo štvrtok sa ich stalo 32 a v utorok 29.
Najrizikovejším mesiacom bol v minulom roku júl, kedy sa stalo 8 smrteľných úrazov. Ďalším kritickým mesiacom bol január, kedy sa stalo 7 smrteľných úrazov a po 6 prípadov sa stalo v mesiacoch apríl, máj a október.

Súvisiace články

Cestovanie za prácou. Takto ho zvládnete ľahšie Pitný režim na pracovisku Práca v zahraničí a zdravotná starostlivosť Trapas na pracovisku. Aj toto sa nám stáva

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >