Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Novinári

Náplň práce

Novinári (Novinár, Editor, Novinový redaktor, Novinový reportér, Športový reportér, Pomocný redaktor, Televízny / rozhlasový reportér spravodajstva) skúmajú, vyšetrujú, interpretujú a oznamujú správy a verejné záležitosti prostredníctvom novín, televízie, rozhlasu a iných médií.

Vykonávané pracovné činnosti

(a) zhromažďovanie miestnych, národných a medzinárodných správ prostredníctvom rozhovorov, vyšetrovania a pozorovania, navštevovanie verejných podujatí, vyhľadávanie záznamov, preskúmavanie písomných dokumentov, navštevovanie filmových a divadelných predstavení;
(b) zber, podávanie a komentovanie správ a aktuálnych udalostí, ktoré majú byť publikované v novinách a časopisoch, alebo vysielané v rozhlase, televízii alebo na internete;
(c) získavanie, analyzovanie a overovanie presnosti správ a ďalších opisov skutočnosti pre spresnenie;
(d) rozhovory s politikmi a inými verejne známymi osobnosťami na tlačových konferenciách a pri iných príležitostiach, vrátane individuálnych rozhovorov nahratých pre rozhlas, televíziu alebo webové vysielanie;
(e) výskum a podávanie správ o vývoji v špecializovaných oblastiach, ako je medicína, veda a technika;
(f) písanie úvodníkov a komentárov na aktuálne témy s cieľom vyvolať záujem verejnosti a vyjadriť názory vydavateľstva alebo vysielajúcej stanice;
(g) písanie kritických recenzií literárnych, hudobných a iných umeleckých diel, na základe vedomostí, úsudku a skúseností, pre noviny, televíziu, rozhlas a iné médiá;
(h) výber materiálu pre publikáciu, kontrola štýlu, gramatiky, správnosti a zákonnosti obsahu a zabezpečenie ďalších potrebných revízií;
(i) spolupráca s produkčnými pracovníkmi pri kontrole finálnej verzie tesne pred tlačou;
(j) výber, kompletizácia a príprava propagačných materiálov o podnikoch alebo iných organizáciách pre vydanie prostredníctvom tlače, rozhlasu , televízie a iných médií.

Ponuky práce

Zobraziť všetky pracovné ponuky >

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >