Pridajte stránkumedzi vaše obľúbené

Povolania

všetky povolania >

Info

všetky kategórie >

Kariéra

všetky články >

Prepočet mzdy z brutto na netto mzdu

Výpočet netto mzdy je veľa krát doménou personálneho oddelenia a zamestnanec si nájde základné prepočty iba na výplatnej páske. Pozrite sa ako sa jednoducho naučíte prepočítať brutto mzdu na netto mzdu.

 

Hrubou mzdou sa rozumie mzda pred zdanením a odpočítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Hrubá mzda je obvykle vyššia ako mzda, ktorú zamestnávateľ pošle zamestnancovi na účet alebo vyplatí v hotovosti – táto mzda po sa nazýva čistá mzda.

Hrubá mzda sa skladá z nasledujúcich súčastí:

  1. Základný plat tarifný– základný plat zamestnanca podľa pracovnej zmluvy znížený o neodpracovaný čas, kam platia napríklad dovolenka alebo návšteva lekára,
  2. Náhrada za dovolenku– ide o náhradu mzdy poskytovanú v čase čerpania dovolenky,
  3. Náhrada za návštevu lekára– v tejto časti je zahrnutá poskytovaná náhrada za hodiny strávené u lekára alebo za sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi,
  4. Odmeny– patria sem mimoriadne odmeny, tiež odmeny vyplatené v aktuálnom mzdovom období.

 

Z brutto mzdy sa odrátavajú sociálne odvody a zdravotné odvody. Pre sociálne odvody je vymeriavacím základom priamo hrubá mzda, pre zdravotné odvody môže byť tento vymeriavací základ znížený o odpočítateľnú položku na zdravotné odvody.

Čo sa týka daní, tu je základom dane hrubá mzda znížená o odvody zamestnanca. Táto suma je ešte znížená o daňovú nezdaniteľnú čiastku, čiže nezdaniteľnú položku pre daň z príjmu, ak si zamestnanec uplatňuje.

Až z výslednej sumy po odčítaní tejto položky na daný mesiac sa vypočíta daň. Na základe tohto zníženia sa objaví na výplatnej páske položka s názvom čistá mzda. Nemusí ale ísť o peniaze, ktoré zamestnanec aj uvidí v plnej výške na svojom účte, pretože tu dochádza ešte k zrážkam z čistého príjmu.

Medzi tieto zrážky patria:

  • príspevok na tretí pilier, čiže na doplnkové dôchodkové zabezpečenie, ak v ňom zamestnanec je,
  • zrážka za stravné, čiže suma, ktorou prispieva zamestnanec na stravné lístky podľa ich hodnoty,
  • zrážky za možnosti využívané v práci – ak je dohodnuté v pracovnej zmluve, môže zamestnávateľ z čistej mzdy uplatniť ešte aj zrážky napríklad za používanie telefónu alebo zaplatenie dodatočného vzdelávania pre zamestnanca.

 

Čistá (netto) minimálna mzda od 1. 1. 2022

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2022 na sumu 646 eur, bude pre zamestnávateľov znamenať zvýšenie ceny práce na jedného zamestnanca. V roku 2021 je cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou 842,23 eur. V roku 2022 to po zvýšení minimálnej mzdy na 646 eur bude 873,37 eur. Cena práce zamestnanca s minimálnou mzdou teda vzrastie o 31,09 eura.

Zamestnancovi s minimálnou mzdou sa zvýšia odvody oproti minulému roku o 3,08 eura z pôvodných 83,48 eur na 86,56 eur. Čistá mzda zamestnanca s minimálnou mzdou je v súčasnosti 508,45 eur. V roku 2022 by po zvýšení mala byť čistá minimálna mzda zamestnanca 525,65 eur.

 

 

Súvisiace články

Ako požiadať o zvýšenie platu? Vyššia brutto mzda ešte dnes. Hrubá mzda na Slovensku. Brutto na Netto - Mzdová kalkulačka Hrubá mzda na čistú

Najčítanejšie články

Zoznam povolaní

všetky povolania >